ინფორმაციული IT უსაფრთხოება
ინფორმაციული ტექნოლოგიების სფეროში უსაფრთხოება ძალია ფართე და ბევრის მომცველი ცნებაა.
მისი დანერგვა საკმაოდ შრომატევადი ხანგძლივი და რთული პროცესია, რადგან მოითხოვს შესაბამისი კვალიფიკაციის სპეციალისტების ჩართვას და ამავდროულად საჭიროა ორგანიზაციას ზუსტი ზარმოდგანა ქონდეს თუ რა ტიპის შეტევებისგან დაცვა სურს.

ჩვენ შეგვიძლია ვიზრუნოთ თვენი ორგანიზასიის უსაფრთხოებაზე.

  • გამოცდილი გუნდი.
  • ლიცენზირებული ანტივირული პროგრამები.
  • პერიმეეტრის დაცვა ქსელური ფაირვოლით.
  • თქვენი სერვერული ინფრასტრუქტურის დაცვა.